Hur Vacker är du?

1: Hur ofta säger du att du själv är vacker?

2: Hur ofta får du höra av någon annan att du är vacker?

3: Skulle du vilja ändra i hur du ser ut?

4: Gillar du att kolla dig i spegeln?

5: Tränar du något?

6: Har du haft många förhållanden?

7: Är du överviktig?

8: Har du glasögon?

9: Anser du att dina vänner är vackra?

10: Varför gör du detta Quiz?