Hur THICC är du?

1: Vilken känd person liknar du mest?

2: Vad äter du helst?

3: What do you like to wear?

4: Är du ute mycket i naturen?

5: Hur presenterar du dig själv inför folk?

6: How thicc are you in your opinion?