Hur Svenks är du?

1: Du har ett mellan namn

2: Ditt efternamn slutar på -sson

3: Din familj har en hus bil/ hus vagn

4: Din familj har en Volvo

5: Din mamma heter antingen Maria, Karin eller ett dubbel namn

6: Du har ett syskon

7: Du har en sommar stuga

8: Ni brukar åka till t e.x. Åre o åka skidor

9: Är hela din familj födda i Sverige? Även dina mor o far föräldrar?

10: Din pappa heter antingen Anders , Johan eller ett dubbelnamn