Hur snygg är du

1: Brukar du sminka dig?

2: Är du ihop med någon?

3: Brukar folk tafsa på dig?

4: Är du en potatis🌝

5: Är du sygg?