Hur smart är du?

1: Vad är 50 + 50?

2: Vad gör man i en fruktaffär?

3: Vad blir 3468 + 2190?

4: Vad är "Call of Duty"?

5: 7, 14, 21, 28, 35, 42 ... men vad kommer sedan?

6: Vilken av följande är INTE en svamp?

7: Vad kom först Hönan eller Ägget?