Hur smart är du?

1: Vem var Adolf Hitler?

2: Albert Einstein är känd för......

3: Vad är en elektron?

4: USA anföll Irak därför att...

5: Dråp är vad?