Hur smart är du

1: Vad är 100 x 100

2: Vilken app tar man foton med på mobilen

3: Vad är 80 x 100

4: Vilken app filmar man sig själv till musik

5: Vad är yt