Hur smart är du?

1: Vad är axel på engelska?

2: Vad är 7x7? -5

3: Vad heter Amerikas huvudstad? New yourk eller new youok?

4: Hur många dagar har vi på ett år?

5: Hur många månar har världen?

6: Ligger England och Amerika i samma världsdel?

7: Sista..vad blir 9+9