Hur smart är du?

1: Hur gammal är jag? 😂😂

2: Vad tror du jag heter?

3: Tror du jag är snygg?

4: Tror du jag är religös?

5: Är jag tjej?