Hur smart är du egentligen?

1: Vilket är dit favo emne?

2: hur bra är du hitlls?

3: Var går din skol tid utt på?...

4: Hur viktigt är det för just dig att fokusera?

5: Är det vicktigt för dig med miljön...