Hur ska en bra kille vara

1: Hur ska han vara

2: Ska han hänga med en

3: Ska han spela mycket

4: Ska han svära mycket

5: Ska en kille vara rik eller som vanliga människor