Hur självmords benägen är du?

1: Är du tjock är du?

2: Tänker du ofta på att dö?

3: Hur skulle du dö?

4: Är det synd om dig?

5: Gråter du när du gör denna quiz?