Hur ser en banan ut??

1: Vilken form har en banan?

2: Kan man äta bananen?

3: VAR KÖPER MAN BANANEN?

4: Vilken färg har bananen??

5: E banan gott??