Hur ser din framtid ut?

1: Är du glad?

2: Vad äter du mest av doma alternativen?

3: Gillar du hund/djur vill du ha?

4: Hur många djur vill du ha?

5: Gillar du barn?

6: Gillar du tivoli elr roliga saker

7: Sista frågan svara ärligt har du nån form av sjukdom?