Hur rolig är du?

1: Brukar dina vänner\kompisar skratta åt dina skämt?

2: Skrattar du åt dina skämt?

3: Hur beskriver du dig

4: Vad är ett vanligt tal på hur många vänner\kompisar du har?

5: vad gör du på fritiden?