Hur populär är du?

1: Följer alla efter dig på en fest?

2: Vill alla vara som du?

3: Är du ensam på rasterna?

4: Är du ensam barn i familjen?

5: Är alla kär i dig?