Hur PK är du?

1: Islam är?

2: Om Aftonbladet skriver att SD är nazister...

3: Genus är?

4: Hur ser du på Feminismen?

5: Vilken nyhetssida är mest trovärdig enligt?

6: Hur ser du på kvotering?