Hur ofta ser du på TV?

1: När tittar du på TV?

2: Hur länge kollar du på TV:n?

3: Svara:

4: Vilken sorts TV har du?

5: Gillar du den här quizen?