hur myket vet du om uganda knukles

1: spåtar dem på men

2: är dem röda

3: letar dem efter dråtnigen

4: letar dem efter dråtnigen

5: letar dem efter dråtnigen

6: letar dem efter dråtnigen

7: är dem fula

8: är dem fula