Hur mycket vet du om Prime apples? (SSO)

1: När skapades PA?

2: Hur många är med i PA?

3: Vad brukar Sandra Macvalley (ägaren) kallas av medlemnarna?

4: Vilken färg har PAs outfit?

5: Är PA den största klubben på Ice cream jungle?