Hur mycket vet du om pikachu?

1: Hur många pikachu ser du på bilden?

2: I pokemon serien går en pikachu med en tränare. Vem?

3: I serien fins det en pokémon som kan känna av pikacus elektrisitet. Vilken pokémon?

4: Har pikachu en Z-kristal?

5: Hur blir pikachu riachu?

6: Hur fick ash pikachu som sin "startare"?