Hur mycket vet du om mig Novah Therning

1: Hur många år är jag

2: Har jag några syskon

3: Vad är min älsklings färg

4: Vilken stad bor jag i

5: Vad heter mina syskon

6: Var denna quizen svår eller lätt