Hur mycket vet du om Marcus och martinus

1: Hur många syskon har dem

2: Vilken är Marcus favorit mat

3: Vilken är Marcus favo färg

4: Vilken är martinus favo mat

5: Vem fördes först av dem