Hur mycket vet du om Jocke och Jonna

1: Hur många år är Jonna

2: Hur många år är Jocke

3: Vad heter deras hundar

4: Vad heter Jonas mamma

5: Vilket år gifte Jocke och Jonna sig

6: Vad hette doms förra hund