Hur mycket vet du om hunger games

1: 1. Vad heter Primrose katt??

2: 2. Hur många distrikt fins det??

3: Vad heter huvudpersonen

4: Vilket distrikt kommer Finnick Odair i från??

5: 5. Hur många filmer finns det??

6: 6. Vad jobbar peetas pappa med??