Hur mycket vet du om grisar

1: Hur länge är en gris mamma dräktig

2: Vad heter mamman och pappan

3: Vad heter grisungen

4: Hur länge lever en gris?

5: Hur länge är suggan dräktig