Hur mycket vet du om en schäfer?

1: Inom vilket yrke använs schäfern?

2: Vilken av följande svar passar in på schäfern?

3: Vad kan en schäfer också användas till?

4: Schäfern mår bäst när den får

5: Vad äter en schäfer?