Hur mycket vet du om cheerleading

1: vilken är den högsta leven inom cheer

2: vilken level finns inte i sverige

3: vad heter svenska landslaget i cheer

4: vad är den svåraste gymnastiken i level 1

5: Huer många får man vara på tävlingsmattan level 1-3

6: Hur många får man vara på tävlingsmattan i level 5-6

7: Hur gammal måste man vara för att vara junior

8: I vilken klass får man tävla med magtröja