Hur mycket vet du mig

1: Hur gammal tror du jag är

2: Tycker du mina skor är fina

3: Vilket land tror du jag kommer från

4: Vad tycke du om mig

5: Vilket betyg tror du jag får