Hur mycket kan du om tris/beatrice prior?

1: Vilken är hennes ursprungsfalang?

2: Vilken falang valde hon?

3: Vilken falang valde Caleb?

4: Vem är hon kär i?

5: Vad är Beatrice/Tris

6: Vem sköt hon ( så att den dog)

7: Vilket serum har de osjälviska?

8: Hur många fasor har hon?