Hur mycket kan du om thea photographer?

1: Vilken sport går hon i?

2: Vem är hennes favorit artist

3: Vilken månad och vilket år blev hon fotograf?

4: Är hon känd?

5: Är hon allergisk?

6: Vad har hon för dator?

7: Vad har hon för hund?

8: Hur många djur finns på gården där hon bor?

9: vilket land ska hon flytta till efter studenten?

10: Varför vill hon heta Bieber i efternamn

11: Vad kan hon INTE leva utan?