Hur mycket kan du om slime?

1: Vad är slime

2: Vad kan man ha i när slimet blir hårt?

3: Hur gör man slime?

4: Vad heter det när man trycker ner fingrarna i slimet?

5: Tror du att du kan mycket om slime?

6: Här kommer resultatet