Hur mycket kan du om sisim?

1: Hur många vänner har sisim?

2: Vem är sisims bästa vän av dom här 3:

3: Hur länge har sisim haft momio?

4: Vilken level är sisim i?

5: Hur många animos har sisim?

6: Är sisim vän med CitronSol?