hur mycket kan du om schack

1: hur många bönder finns i schack

2: anat namn för schack

3: vilka pgäser ska stå på c och f

4: vilken rta stor kungen på

5: hur många steg får hesten gå