Hur mycket kan du om Nomio?

1: Hur gammal är hon?

2: Hur många animos har hon?

3: Vilken är hennes favorit högtid?

4: Vilka intressen har hon?

5: Gillar hon skolan?