Hur mycket kan du om Nellie Berntsson

1: När föddes Nellie?

2: Vad heter Nellies syster

3: Hur många hästar har Nellie

4: vad heter Nellies pappa?

5: Vad heter Nellies hästar?

6: Hur länge har nille bloggat?

7: Vart bor Nellie?

8: Vart har Nellie sina hästar?

9: Vilket år var Nellie med i ponnyakuten?