Hur mycket kan du om momio 10 frågor

1: Vad heter dom du blir automatiskt vänn med i början

2: Vilken LvL är höksta LvL

3: Hur många år är max grensen

4: Vilka olika köner kan velja att vara

5: Vad heter det man ger till varandra

6: vad betyder don rosa/orange stjärnorna som några har

7: Vad heter det man ger till varandra så man går upp i lvl

8: Vad heter den bästa momon

9: Vad heter den orange fågeln

10: Finns det regler på momio