Hur mycket kan du om mig

1: Har jag djur?

2: Hur lång är jag?

3: Vad heter jag?

4: Vad har jag för djur

5: Var det här testet roligt