Hur mycket kan du om KP? (Kamrat-Posten)

1: Vad heter KP's figurer?

2: Kan man köpa KP-tidningar i vanliga affärer?

3: Finns det KP-Nyheter?

4: Betygsätter dom filmer i KP?

5: Är KP till för alla åldrar?

6: Är KP tidningar till alla kön?

7: Brukar KP hjälpa folk med sina problem?