Hur mycket kan du om hästarna

1: Hur gammal är Sveriges äldsta häst

2: Vad är namnet på världens största hästras

3: Vad är vanligast att man håller på med med en häst

4: Vad heter det när hästar står på bakbenen och sparkar med frambenen

5: Vad heter det som gör att stigbyglarna sitter fast i sadeln

6: Är hästar smarta

7: Vilken ras räknas som en ponmyras

8: Finns det över 90 hästraser i världen

9: Brukar hästar vara hungriga

10: Var detta qwizet bra