Hur mycket kan du om hästar?

1: Hur länge har du ridit

2: Vilken av följande hästraser är minst

3: På vilken kroppsdel sitter karleden?

4: Hur många gångarter har islandshästen och vad heter dom?

5: Vad kallas det hästen har på huvudet när den rids?

6: Vilket av följande KAN hästar äta?

7: Tycker du själv att du kan mycket om hästar?