Hur mycket kan du om Gladiatorerna

1: Vad heter de två huvudgladiatorerna

2: Vem är den tjockaste gladiatorn

3: Vad heter programledaren

4: Vilka färger har lagen

5: Vad tyckte du om quizen