Hur mycket kan du om fiskar?

1: Har fiskar bra minne?

2: I vilka vatten kan fiskar leva i?

3: Äter fiskar andra fiskar?

4: Vad heter fisken Nemo med ett annat namn?

5: I vilka vatten lever Abboren i?