Hur mycket kan du om Fast&Furious?

1: Vad heter polisen i den 5:te filmen?

2: Vad heter Mias bror?

3: Vart spelas börgan av den 5:te filmen in?

4: Vad säger Hobbs till Domenic när han ligger på sjukhus?

5: Vad har Roman för specialitet?

6: Vad betyder fast and the Furious?

7: Vem letar dem efter i 6:an

8: Vad har Dom till Letty på bröllopet

9: När kommer den 8:onde filmen ut?

10: Dör Domenic i den 7:unde filmen?