Hur mycket kan du om Ellen Nilsson?

1: Hur gml är hon? (2016, september)

2: Vilket år är hon född?

3: Är hennes föräldrar skilda?

4: Har Ellen några syskon? (2016)

5: Hur många kompisar har Ellen?