Hur mycket kan du om Brave Dragons Army?

1: När skapades klubben?

2: Vilken är våran klubbhäst?

3: Vilka färger har klubben på klubboutfiten?

4: Hur många event brukar vi ha i veckan?

5: Hur ofta brukar ALLA i ledningen vara inne?