Hur mycket kan du om agna08

1: När är Agnes född?

2: Vad heter Agnes i efternamn ?

3: När fyller Agnes år ?

4: Hur många syskon har Agnes?

5: Har Agnes någon förebild is å fall vem?