Hur mycket gillar du hundar

1: Hur stor?

2: Färg?

3: Vart ska hunden sova?

4: Hur mycket gillar du hundar?

5: Är du redo för resultatet?