Hur mycket gillar du ditt cruhs?

1: Klär sig ditt cruhs bra?

2: Är ditt crush snygg?

3: Är han snäll mot dig?

4: Pratar hen med dig?

5: Är ni med varann på raster och fritid?