Hur mycket foooer du är

1: Vad står fooo för?

2: Vilket år skappades gruppen?

3: Vilket åt är Omar född

4: Vilket år är ogge född

5: Vilket år är oscar född

6: Villket år är felix född

7: Vem är yngst

8: Vem är äldst